Brīdinājums par Aizņēmēja (juridiskas personas) uzņemto saistību neizpildi un maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā

5.95

Kreditora brīdinājums Aizņēmējam (juridiskai personai) par parāda samaksu un maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā, ja parāds netiek samaksāts.