Darba aizsardzības instrukcija tirdzniecības aģentam

3.95

Darba aizsardzības instrukcija tirdzniecības aģentam (ar auto) – ietvertas sekojošas nodaļas: instrukcijā lietoto terminu skaidrojums, vispārējās prasības, darba drošības prasības uzsākot darbu, darba drošības prasības darba laikā, darba drošības prasības ārkārtējās situācijās, darba drošības prasības beidzot darbu, darbinieka atbildība par instrukcijas prasību un noteikumu pārkāpumiem.

SKU: DA_20 Kategorijas: ,