JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Juridiskie pakalpojumi:

 • līgumu izstrāde, izskatīšana latviešu, angļu un/vai krievu valodās;
 • juridiskas konsultācijas (pirmā konsultācija bezmaksas);
 • juridiskā palīdzība darba strīdos;
 • dažādu dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesā (prasības pieteikumi, paskaidrojumi, pretprasības, lēmumu pārsūdzēšana, kasācijas sūdzības) ;
 • dažādu līgumu sagatavošana (darba līgumi, uzņēmuma līgumi, piegādes līgumi, pilnvarojuma līgumi, pirkuma līgumi, opcijas līgumi un citi);
 • juridiskā palīdzība parādu piedziņas procesos;
 • juridiskā palīdzība strīdos ar valsts pārvaldes institūcijām;
 • juridiskā palīdzība laulības šķiršanas procesos un laulāto mantas sadalē;
 • uzņēmumu kompleksa juridiskā apkalpošana;
 • juridiskā palīdzība disciplinārlietās;
 • uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību reģistrācija un apkalpošana ES un ārzonā.

Sazinieties ar mums

info@juristuligumi.lv,   
mob.20381021
mob.26052575